6941453807 Αγωνιστών Πολυτεχνείου 11, Αγιος Δημήτριος laconstructions.smpc@gmail.com